Müzayede öncesi davet...

Müzayede öncesi davet...

Bali Müzayede'nin, usta isimlerin önemli eserlerinin yanı sıra “Galatalı Ahmet Naili Efendi”nin Hicri 1212 yılında yazımını bitirdiği Delâil-i Hayrat – Hizbül Âzam Ketebeli 220.000 Liradan satışa sunacağı büyük müzayedesi 14 Mayıs’ta Grand Hyatt’ta gerçekleştirilecek.

Bali Müzayede'nin 14 Mayıs Çarşamba saat 20:00'da Grand Hyatt İstanbul’un Balo Salonu'nda yapılacak müzayedesinde klasik, çağdaş ve modern resimler ile hat  sanatı eserleri satışa sunulacak. Müzayedede satışa sunulacak koleksiyonda, çok önemli hattatlara ait hilyeler ve hat levhaların yanı sıra, yine çok önemli padişah fermanları da yer alıyor. Klasik resimlerde Nazmi Ziya, Diyarbakırlı Tahsin, Hikmet Onat, Leonardo De Mango, Fabio Fabbi gibi sanatçıların yanısıra, 19.yüzyıl İtalyan sanatçısı Fausto Zonaro’ya ait İstanbul Boğazı konulu yapıtı müzayedede 240.000 Liradan satışa sunulacak.